zasiłek dla mamy

Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobie zatrudnionej na umowę o pracę, umowę zlecanie lub osobie, która jest samozatrudniona.

Zasiłek ten należy się osobie, która urodzi dziecko lub weźmie je, aby wychowywać (jeśli jest to dziecko do lat 7 z wyjątkami do lat 10), a także osobie będącej rodziną zastępczą. Podstawowym wymogiem, jaki trzeba spełnić jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego, co mając umowę o pracę jest obowiązkowe, a w pozostałych przypadkach jest decyzją podejmowaną przez pracownika.

Świadczenie to jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale tylko gdy dziecko urodziło się podczas posiadania ubezpieczenia chorobowego. Z zasiłku może skorzystać jeden z rodziców matka albo ojciec, który przebywa na urlopie:
*macierzyńskim- urlop ten trwa od 20 do 37 tygodni,
*tacierzyńskim- to urlop macierzyński, który nie został wykorzystany przez matkę,
*rodzicielskim-32 tygodnie w przypadku jednego dziecka oraz 34 tygodnie w przypadku dwójki lub większej ilości dzieci,
*ojcowskim- za dwa tygodnie trwania tego urlopu bez względu na ilość dzieci.

pieniądze

Zasiłek przysługuje matce mającej ubezpieczenie chorobowe przez czas trwania urlopu macierzyńskiego, który w zależności od ilości dzieci wynosi:
*20 tygodni- w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
*31 tygodni- przy dwójce dzieci,
*33 tygodnie- w przypadku trójki dzieci,
*35 tygodni- przy czwórce dzieci,
*37 tygodni- w przypadku pięciorga lub więcej dzieci.
Świadczenie to należy się także na czas urlopu rodzicielskiego a jego długość zależna jest od ilości dzieci. Z urlopu rodzicielskiego skorzystać można przez:
*32 tygodnie przy urodzeniu lub wzięciu na wychowanie jednego dziecka,
*34 tygodnie przy dwójce lub większej ilości dzieci.

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Najmniejszą kwotę jaką gwarantuje Państwo jest 1000 złotych netto. Kwotę tą otrzymuje osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy a także osoba pracująca nie opłacająca składek na ubezpieczenie chorobowe czyli rolnicy, studenci lub osoby mające umowę o dzieło. Wynika z tego, że każda kobieta która urodziła dziecko będzie miała zapewnione środki do życia i każda dostanie zasiłek bez względu na swój stan zatrudnienia.

Aby otrzymać ten zasiłek trzeba przedstawić akt urodzenia dziecka

Wśród ludzi, którzy opłacają składki, ponieważ są pracownikami lub prowadzą własną działalność wysokość świadczenia zależy od zarobków czyli podstawy zasiłku.
Podstawa zasiłku to średnie miesięczne wynagrodzenie, które obliczane jest z 12 miesięcy kalendarzowych, które przypadają przed urlopem macierzyńskim. Oznacza to, że im wyższe zarobki tym świadczenie będzie wynosiło więcej. Natomiast jeżeli wyliczony zasiłek będzie niższy niż 1000 złotych netto wtedy otrzymywać będziemy 1000 złotych netto.

ile wynosi zasiłek macierzyński

Wysokość świadczenia w wypadku urlopów macierzyńskiego i wychowawczego zależy od decyzji matki, która to decyduje się na jaki okres chce je otrzymywać:
*100% podstawy wymiaru- należy się gdy kobieta nie chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego, zasiłek w tej wysokości przysługuje przez cały urlop macierzyński,
*80% podstawy wymiaru- przysługuje gdy kobieta po porodzie będzie składać wniosek o urlop rodzicielski, wiosek ten trzeba złożyć do 21 dni po porodzie, wtedy taka sama kwota należy się podczas obu urlopów,
*60% podstawy wymiaru- przysługuje gdy kobieta złoży wniosek o urlop wychowawczy po przysługujących jej 21 dniach na złożenie tego wniosku. Wtedy 100% zasiłku dostaje się podczas urlopu macierzyńskiego a 60% w czasie urlopu wychowawczego.
Zasiłek macierzyński przysługujący ojcu w czasie trwania urlopu ojcowskiego wynosi 100% wynagrodzenie albo zarobku będącego podstawą wymiaru składającego się na składki ubezpieczeniowe.

Dokumenty potrzebne do wypłacenia zasiłku macierzyńskiego:
* zaświadczenie lekarskie w którym zawarta jest przewidziana data porodu jeżeli wnioskujemy o urlop macierzyński za okres przed porodem.
* odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona zgodnością z oryginałem jeśli występujemy o zasiłek
od dniu porodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here