komputer

Decydując się na założenie działalności gospodarczej, prędzej czy później może przyjść taki czas, w którym będziemy zmuszeni zatrudnić pracowników, gdyż sami nie podołamy wykonać całej pracy, która zwiększy profity naszej firmy. Zatrudniając osobę do pracy w naszej firmie, musimy przestrzegać pewnych zasad i obowiązków. Jeśli decydujemy się zatrudnić pracownika na pełny etat, to jednym z takich obowiązków jest oczywiście comiesięczne wynagrodzenie, wypłacane w określonym terminie.

Minimalna wysokość wynagrodzenia w ostatnich latach z roku na rok rośnie i w 2020 wynosi ona 2600 zł brutto. Jest to oczywiście wynagrodzenie pracownika, pomniejszone o składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Jednak będąc przedsiębiorcą, niejako dokładamy się do tych składek i powinniśmy wiedzieć, ile wynosi ZUS za pracownika, aby odpowiednią kwotę odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ile wynosi ZUS za pracownika w 2020 roku?

ile wynosi zus za pracownika

Przy umowie o pracę składkę emerytalną pracodawca, jak i pracownik pokrywają w równej kwocie, która wynosi 9,76% wynagrodzenia pracownika. Inaczej to wygląda, jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie rentowe, bo w tym przypadku pracodawca pokrywa 6,5%, natomiast pracownik 1,5%. Ubezpieczenie wypadkowe, którego niezmienna stopa procentowa od kwietnia 2018 roku wynosi 1,67%, opłaca wyłącznie pracodawca. Jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, to składki te są potrącane wyłącznie od wynagrodzenia pracownika i wynoszą odpowiednio 2,45% i 9,00%. My natomiast jako pracodawca dodatkowo opłacamy składki na Fundusz Pracy, który wynosi 2,45% oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który wynosi 0,1%.

Tak wygląda więc zestawienie procentowe, jakie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłaca pracodawca ze swojej kieszeni oraz kieszeni pracownika. Jak to więc przekłada się na twarde dane, czyli kwoty? Oczywiście wszystko zależy od wynagrodzenia pracownika, ale dla uproszczenia, zatrudniając osobę na pełen etat i wypłacając wspomniane wyżej minimalne wynagrodzenie, całkowita wysokość składki, która obciąża pracodawcę, wynosi 532,48 zł. Czyli pracodawca, który chce zatrudnić taką osobę, musi liczyć się z comiesięcznym łącznym kosztem w wysokości 3132,48 zł.

W 2018 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło zmianę, jeśli chodzi o opłacanie wyżej wymienionych składek. Do końca 2017 roku składki z tytułu różnych ubezpieczeń należało przelewać na oddzielne rachunki ZUS, co mogło czasem powodować problemy w przelewach. Od stycznia 2018 roku, każdy przedsiębiorca posiada swój indywidualny rachunek, na który przelewa wszystkie comiesięczne składki na ZUS za siebie, jak i wszystkich pracowników. W numerze konta jest „wpleciony” numer NIP płatnika składek, który pomaga od razu zidentyfikować dany rachunek. Jest to również spore ułatwienie, jeśli mamy zaległości z płatnościami w ZUS. Każdy kolejny przelew przekazywany na wspomniany rachunek spłaci nam w pierwszej kolejności zaległe składki, co zapobiegnie wzrastaniu odsetek.

zus za pracownika

A co jeśli nie mamy potrzeby zatrudniać pracownika na stałe, gdyż nasza działalność jest tylko sezonowa i potrzebujemy dodatkowych rąk do pracy tylko w okresach świątecznych lub na przykład latem podczas zbioru owoców? Możemy zatrudnić osoby na umowy zlecenie. Jeśli dana osoba jest studentem do 26 roku życia, to odprowadzamy wyłącznie z jej kieszeni zaliczkę na podatek do Urzędu Skarbowego z wynagrodzenia pracownika.

Jeśli jednak osoba nie nie jest studentem i nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, to z tej umowy obowiązkowo będzie podlegać do składki emerytalnej, rentowej, zdrowotnej, wypadkowej oraz dobrowolnej składce chorobowej. Inaczej rozkładać się będą również składki, jeśli osoba zatrudniona na umowę zlecenie pracuje już gdzieś na umowę o pracę, a jej wynagrodzenie jest wyższe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu danym roku. Wówczas taka osoba opłacać będzie wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowując, każdy pracodawca, zatrudniając pracownika, powinien przekalkulować, jak bardzo dany pracownik jest w stanie odciążyć pracodawcę, a zatrudnienie danego pracownika lub pracowników spowoduje zwiększanie przychodów firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here